پرش به محتوا

نجوم نیشابور

انجمن نجوم نیشابور فعالیت های نجومی خود را از دهه ۷۰ به صورت اماتوری آغاز نمودند و اکنون به عنوان انجمن نجومی رسمی شهر درحال فعالیت می باشد.