پرش به محتوا

مریخ

فضا چه تاثیری بر انسان و بدن انسان می گذارد؟

حضور انسان در فضا ، تاثیرات مختلفی بر روی سیستم بدن او می گذارد. دانشمندان با کمک خدمه ایستگاه فضایی این مشکلات را پیدا می کنند و به حل آن ها می پردازند و انسان را برای سفرهای طولانی مدت به ماه و مریخ آماده می کنند.