پرش به محتوا

زمین

فضا چه تاثیری بر انسان و بدن انسان می گذارد؟

حضور انسان در فضا ، تاثیرات مختلفی بر روی سیستم بدن او می گذارد. دانشمندان با کمک خدمه ایستگاه فضایی این مشکلات را پیدا می کنند و به حل آن ها می پردازند و انسان را برای سفرهای طولانی مدت به ماه و مریخ آماده می کنند.

آیا زمین در آستانه نابودی قرار دارد؟ از شایعه تا واقعیت ماجرا!

مدتی است زمزمه ی نابودی زمین در فضای مجازی پیچیده است. همه از شهاب سنگی صحبت می کنند که که قرار است روز ۱۱ اردیبهشت به زمین برخورد کند و نسل بشر را نابود کند. این اتفاق وحشتی در جامعه به وجود آورده است. بهتر است بدانیم، جرمی که درباره ی آن صحبت می کنیم شهاب سنگ نیست بلکه یک سیارک است.

در ادامه به بررسی درست یا غلط بودن این پدیده می پردازیم.

ادامه »آیا زمین در آستانه نابودی قرار دارد؟ از شایعه تا واقعیت ماجرا!