درآمد انجمن

انجمن نجوم نیشابور یک موسسه غیر تجاری می باشد که در جهت ارتقا سطح علمی همشهریان عزیز در زمینه نجوم فعالیت خود را آغاز نموده است و بودجه انجمن از طریق ذیل تأمین می‌شود:

الف) هدیه، اعانه و هبه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی و دولتی و غیردولتی.

ب) وقف و حبس.

پ) وجوه حاصل از فعالیتهای انجام شده در چارچوب موضوع فعالیت، اهداف و اساسنامه سازمان و این آئین‌نامه.

ت) حق عضویت در سازمان.

هزینه های انجمن

انجمن نجوم نیشابور در راستای حفظ و بقا خود و همچنین اجرای هرچه بهتر اهداف پیش رو تمام هزینه ها کسب شده توسط انجمن در سه بخش مورد استفاده قرار می گیرد:

 • مدیریت هزینه های جاری
 • مدیریت و ساماندهی اعضا
 • تهیه ملزومات آموزشی

با توجه به ارائه گزارشات مالی شفاف به مراجع ذی صلاح هر یک از اعضا با حضور در جلسه مالی انجمن که در پایان هر سال برگزار می شود می تواند شرح گزارش مالی در هر یک از موارد بالا را از انجمن مطالبه و مورد بررسی قرار دهد.

مدیریت هزینه های جاری

 • اجاره بها دفتر انجمن 
 • قبوض مصرفی دفتر انجمن 
 • نیروی انسانی

مدیریت و ساماندهی اعضا

 • بایگانی مدارک
 • تهیه کارت عضویت
 • عقد قرارداد های وابسته به اعضا
 • جزوات راهنما

تهیه ملزومات آموزشی

 • تلسکوپ و ابزار اپتیکی
 • کتب نجومی
 • تجهیزات کمک آموزشی

شماره کارت بانکی انجمن

شماره کارت انجمن

۲۵۴۷ ۹۹۰۴ ۹۹۷۵ ۶۰۳۷

به نام موسسه انجمن نجوم نیشابور

شماره حساب انجمن

شماره حساب انجمن در بانک ملی ایران

۰۱۱۲۷۷۳۷۴۳۰۰۴

شماره شبا انجمن

IR100170000000112773743004

حمایت مالی از انجمن نجوم نیشابور

با توجه به توان خود می توانید به انجمن کمک کنید

تومان
 • مبلغ به تومان در فرم لحاظ میشود.
 • اطلاعات وارد شده از طرف شما در این فرم در اسناد انجمن محفوظ می ماند.
 • شرح هزینه های انجمن از منبع این کمک ها در گزارشات مالی سالانه انجمن اطلاع رسانی خواهد شد.

نمی تونی مالی کمک کنی؟!

راه های دیگری هم هست.

به هیچ عنوان نگران نباشید می توانید در بخش های اداری و فنی کمک حال انجمن باشید .

اگر فکر می کنی مایل به همکاری هستید پس کلید زیر را فشار دهید.