جشن ۲۹ سالگی هابل

تصویر گرفته شده توسط تلسکوپ هابل
سحابی خرچنگ

هابل  جشن تولد ۲۹ سالگی خود را با دیدگاه منحصر به فرد از سحابی خرچنگ جنوبی جشن گرفت!
سحابی، که توسط یک سیستم ستاره ای دوتایی ایجاد شده است، یکی از اجرامی است که هابل در طول زندگی پر بار خود تصویر برداری کرده است. این تصویر جدید به درک ما از سحابی می افزاید و قابلیت های بالای این تلسکوپ را به ما نشان می دهد.
این سحابی عجیب و غریب، بوسیله تعامل بین یک جفت ستاره در مرکز آن ایجاد شده است. دوتایی نابرابری شامل یک غول قرمز و یک کوتوله سفید. غول قرمز، لایه های بیرونی خود را در مرحله آخر زندگی خود رها می کند، تا آن که سال های پایانی آن به عنوان کوتوله سفید زندگی کند. برخی از مواد خارج شده از غول سرخ توسط گرانش ستاره همراه او جذب می شوند.
وقتی که به مقدار کافی از این مواد خارچ شده و جذب کوتوله سفید شوند، کتوله سفید این مواد را به صورت فورانی خارج می کند و ساختارهایی را  که در سحابی مشاهده می کنیم می سازد. در نهایت، غول قرمز دفع کردن لایه های بیرونی خود را متوقف میکند، و با این توقف، تغذیه کوتوله سفید آن را نیز متوقف خواهد کرد. ممکن است ساختارهای پیچیده تری نیز داشته باشیم.

ترجمه پوریا فکری منبع: @NASAHubble 

انجمن نجوم نیشابور